Nedlukning forlænges frem til d. 28. februar.

Den delvise nedlukning af hele landet er 29. december blevet forlænget, foreløbig til d. 28. februar 2021. Det betyder bl.a, at lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden i hele landet. Korene må dermed vente med at mødes fysisk, til der gives grønt lys for genoptagelse af aktiviteterne på vores område.

Læs Sundheds- og Ældreministeriets pjece fra d. 15. december om de skærpede tiltag her

OBS: pr. 6. januar til og med d. 28. februar er forsamlingsloftet sænket til 5 personer. Samtidig er det almindelige afstandskrav i det offentlige rum hævet fra 1 til 2 meter.

Hjælp og støttemuligheder til korene under nedlukning

Mange kor har spørgsmål om forskellige problemstillinger under nedlukning.

Vi har sat fokus på de mest relevante: Deltagerbetaling og dirigentlønninger i koret, kommunale lokaletilskud, mulighed for at søge kompensation for aflyste koncerter m.m. Klik ind og læs med herunder.

Mange kor er organiseret som en forening med en bestyrelse og tilknyttet en lokal aftenskole. Dirigenten aflønnes da fra aftenskolen og koret betaler deltagerbetaling til aftenskolen.

Kompensation til aftenskolerne i nedlukningsperioden december 2020 – februar 2021

I nedlukningstiden i foråret havde aftenskolerne mulighed for at søge om hjælpepakke, så de kunne kompensere deltagerbetaling i nedlukningsperioden og opretholde dirigentens løn, som er urolig vigtigt for både dirigent og koret.  
Der er igen opnået politisk enighed om en kompensationspakke til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Det betyder, at der nu kan udbetales løn til undervisere. Det gælder for hold med aflyst undervisning på grund af corona-nedlukningen, og det er ikke en forudsætning, at deltagerne har indbetalt.

Det er IKKE korene selv, der skal søge dette, men den aftenskole I er tilknyttet. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til den aftenskole, I er tilknyttet, nævne hjælpepakken og få klarlagt, at de fastholder korlederens løn, og kompenserer jeres deltagerbetaling i nedlukningsperioden. Nogle få kor har deres egen aftenskole, og I skal selvfølgelig søge selv. 

Når det er endeligt på plads og vejledninger til ansøgning ligger klar, vil Kor72 give jer besked, og I kan gøre aftenskolen opmærksom på at søge. I skal selvfølgelig have oprettet jeres hold i forårssæsonen, som I plejer.

Kommunalt tilskud i 2021

Den 5. januar henvendte Kulturministeren sig igen til alle kommuner for at opmuntre til at udbetale det budgetterede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2021 på trods af aflysninger. 

Kulturministeren har igen i oktober 2020 udsendt et såkaldt hyrdebrev til kommunerne med en række anbefalinger til anvendelse af de kommunale tilskud, og Joy Mogensen fremhæver blandt andet muligheden for at udbetale lokaletilskud (også til aflyst undervisning), tilskud til leje af andre og større lokaler, der lever op til de gældende retningslinjer samt muligheden for tilskud til fjernundervisning i stedet for fysisk undervisning.

Læs mere om kommunale tilskud på DFS’ hjemmeside her

Hvis jeres kor IKKE er tilknyttet en aftenskole/ IKKE har sin egen aftenskole, men derimod fungerer som en forening uden kommunalt tilskud til lærerløn og deltagerbetaling, hvor foreningen selv står for aflønning af korleder/dirigent, der dækkes af deltagerbetaling og koncerthonorarer, er støttemulighederne desværre meget begrænsede.

Her må man i koret aftale, hvordan man håndterer deltagerbetaling/korkontingent, så koret kan opretholde dirigentens løn i nedlukningsperioden.

Der kan muligvis være hjælp at hente i Covid-19 Kulturpuljen, som i første runde har givet bl.a. kor mulighed for at søge om kompensation vedr. tabte indtægter. Denne pulje åbner for ansøgninger igen, denne gang for perioden 1. november til 28. februar. Man kan IKKE søge hjælp til dirigentlønninger fra den pulje, men blandt andet kompensation for mistede kontingenter og tabte koncertindtægter. Læs mere i afsnittet herunder.

I januar blev en Covid-19 Kulturpulje på godt 3 millioner kr. første gang uddelt af DFS og DUF. Der kunne ansøges om støtte til bl.a. afholdte udgifter på aflyste arrangementer, tabte indtægter for aflyste arrangementer, der er båret af frivilligt foreningsarbejde, tabte billetindtægter pga. restriktioner, der har nedsat publikumsantal, mistede sponsorater, mistede medlemskontingenter og tabte indtægter for lokaleudlejning. Puljen støttede aflysninger og gennemførte arrangementer i perioden 11. marts – 31. oktober 2020.

Folketingets partier har nu bevilliget flere penge til formålet. Den næste ansøgningsrunde dækker tab og udgifter i hele perioden fra 11. marts 2020 til 28. februar 2021. Der er ansøgningsfrist d. 15. marts 2021.

På AKKS’ hjemmeside kan du HER læse mere om puljen. Her finder du også link til vejledning og kan tilgå ansøgningssystemet.

På AKKS' hjemmeside kan du her se, hvem der fik støtte i første runde: Find opslaget om Kulturpuljen herHold stemmen varm og korfærdighederne skarpe - mens vi venter

Kor72 tilbyder forskellige online-kurser og -aktiviteter, du kan deltage i, så du kan vende tilbage til koret som en skarpere korsanger, når vi igen kan mødes. Vi har også et kursus målrettet foreningens bestyrelse.

Klik her for at læse mere om online-tilbuddene fra din kororganisation

Kor72-rapport om korlivet under covid-19

I november 2020 gennemførte Kor72 en undersøgelse blandt medlemskorene om konsekvenserne af covid-19.

Rapporten ligger nu klar og kan læses her.

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her