Søger dit kor ny dirigent, har Kor72 samarbejde med Danske Korledere, som på deres hjemmeside viser jobopslag. Herunder kan du få et overblik over Kor72-kor, som pt. søger dirigent.

Du kan også gå til Danske Korlederes side, hvor alle opslag ligger samlet: Danske Korlederes jobannoncer

Foreningen Danske Korledere arbejder for at dygtiggøre og inspirere korledere i Danmark med seminarer, kurser og ny viden.
Kor72 opfordrer alle kor til at forære deres korledere et medlemskab til korlederforeningen, så de kan være med i et spændende, kollegialt fællesskab.

Hørsholmkoret

Vores nuværende dirigent har af tidnød opsagt samarbejdet til 31.12.23, hvorfor Hørsholm-Koret søger ny dirigent.

Kort om Hørsholm-Koret

Koret består pt. af 11 sopraner, 14 alter, 8 tenorer og 7 basser. Den gode stemning i koret er medvirkende til de gode resultater ved de ca. 6 årlige koncerter. Koret øver onsdag aften kl. 19:30-22:00, og i forbindelse med nogle af øveaftenerne har vi fælles spisning. Koret er godt organiseret og har en god økonomi. Evt. yderligere oplysninger på www.horsholm-koret.dk.

Repertoire

Hovedvægten i repertoiret ligger på den klassiske musik herunder kirkemusik og danske sange samt enkelte lettere rytmiske værker. Gennem årene har koret også sunget større værker, nogle i samarbejde med andre kor. Et orkester indgår også, når værket tilsiger.

Rejser

Ca. hvert tredje år tager koret på rejse. Skiftevis ligger disse rejser inden for og uden for landets grænser. På vores rejser opfører vi normalt 2-3 koncerter. Korets næste rejse er planlagt til Wien 24.-29. maj 2024. Efter behov afholder vi også kor-weekend til indstudering af større værker.

Forventninger til dirigenten

Vi ønsker, at korets nye dirigent evner at engagere korets medlemmer og fortsat kan udvikle koret såvel sangteknisk som musikalsk, og som tillige kan falde ind i den hyggelige stemning i koret. Det vil være en fordel, hvis den kommende dirigent har en solid klassisk musikuddannelse og kan tilføre koret yderligere kvalitet, men musikstuderende kan dog også komme i betragtning. Vi vægter også din tilgang til stemmer og mennesker, som er vigtig for os.

Aflønning

Samlet årligt honorar er ca. kr. 80.000,- inkl. ca. 6 årlige møder. På rejserne afholder koret omkostningerne og samlet honorar ved koncerter mv. vil andrage ca. kr. 10.000,-.

Ansøgning

Ansøgning bl.a. med oplysning om uddannelse og erfaring bedes sendt til formanden for Hørsholm-Koret:

Niels Jacobsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningsfrist senest 22. oktober.
Prøvedirektion efter aftale.
Hørsholmkoretlogo
Repertoireudvalgsmøde 13. november.

Vores nuværende korleder har på grund af nye opgaver opsagt samarbejdet til 31.12.23. Gladsaxe Kammerkor søger derfor ny korleder fra start januar 2024.

Om Gladsaxe Kammerkor

Gladsaxe Kammerkor blev stiftet som blandet kor i 1970. Det er i dag et meget erfarent amatørkor med ca. 35 medlemmer.

Vi øver mandag 19:30 – 22:00 i Bagsværd kirke og afholder 4-6 koncerter hvert år, som regel i april/maj og november/december med 2 af koncerterne i Bagsværd kirke.

Vi afholder 1 eller 2 korlørdage om året – oftest i hovedstadsområdet – med indstudering relateret til kommende koncerter, med fælles frokost og efterfulgt af spisning og samvær om aftenen.

Korlederen deltager i bestyrelsesmøder, som afholdes i tilslutning til øveaftener. Korlederen er medlem af repertoireudvalget.

Repertoire

Hovedvægten i Gladsaxe Kammerkors repertoire ligger på den klassiske musik. Det omfatter såvel religiøs som verdslig musik, større værker og sange samt enkelte lettere rytmiske værker. Med mellemrum holdes koncerter med sangsolister og instrumental ledsagelse. Koret har i de senere år f.eks. sunget Faurés Requiem, Rutters Requiem, Mozarts Vesper, Vivaldis Gloria og Duruflés Requiem samt Puccinis Messa di Gloria med 2 andre kor.    

Rejser

GKK har planlagt en kor-rejse til Uppsala/Stockholm 3.- 6. maj 2024. Aktiviteterne inkluderer en øvesession med Stefan Parkman i Uppsala samt 2 koncerter med bl.a. nordiske sange.

Forventninger til korlederen

Korlederen skal videreudvikle koret sangteknisk og musikalsk og forventes at deltage i korets sociale liv. Det forventes, at den kommende korleder har en klassisk musikuddannelse. Vedkommende skal beherske klaver ved indstudering af værker med koret. Det vil være en fordel, hvis korlederen vil kunne deltage i den planlagte kortur til maj 2024.

Aflønning

Årets ca. 36 koraftener aflønnes via FOFKBH med betaling pr. lektion (3 lektioner pr. mandag), koncerter honoreres efter aftale.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse og erfaring og bedes senest den 30. september 2023 sendt til korets formand og kasserer, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (tlf. 24236957).

Udvalgte ansøgere kan forvente snarligt at blive indkaldt til interview i begyndelsen af oktober og prøvedirektion søges afholdt mandag den 23. oktober.

Vores korleder igennem mange år er desværre stoppet og vi søger en ny korleder.

Kort om Tølløse koret

Koret er et blandet amatørkor for mænd og kvinder i alle aldre. PT består koret af 24 medlemmer i alderen 40-80 år. Der øves/undervises på tirsdage kl. 19-21:30 i september-maj i Tølløse præstegård.

Repertoire

Koret arbejder med et alsidigt repertoire som spænder over både rytmiske og klassiske korsatser. De synger både på dansk og engelsk. Lejlighedsvis på andre sprog.

Forventninger til korlederen

Som korleder har du evne til at engagere korets medlemmer og kan falde ind i den hyggelige stemning i koret. Musikstuderende kan også komme i betragtning.

Aflønning

Koret administreres af aftenskolen LOF Holbæk-Lejre og du aflønnes med 3 lektioner per gang. (pt er det 300,13 plus feriepenge per lektion) Koncerter honoreres med faste beløb.

Ansøgning

Ansøgning med oplysning om uddannelse og erfaring, bedes snarest muligt sendt til LOF Holbaek-Lejre på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Har du spørgsmål til koret kan du kontakte korets formand Uffe Raben, tlf. 42406758, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

CHN

11. august 2023

Copenhagen Hot Notes savner en korleder

Koret har eksisteret i 22 år og har i øjeblikket 14 kvindelige medlemmer.

Vi synger a cappella og har tidligere sunget barbershop, men de senere år ikke alene det.

Vores repertoire spænder fra amerikanske evergreens over Beatles til danske sange tilpasset et 4-stemmigt kor, som os. Vi er åbne for at udvide vores nuværende repertoire og omfanget af medlemmer.

Vi har effektive og samtidigt meget hyggelige øve aftener.  Vi vil gerne synge et par koncerter om året, men er klar over, at vi lige skal lære hinanden at kende. Vi optræder altid uden noder. Du kan se os på www.copenhagenhotnotes.dk eller på vores facebookgruppe. 

Ønsker til dig:

Dedikeret, godt humør og med autoritet. Du skal have lyst, evne og vilje til at fortsætte korets virke og føre os fremad i vores bestræbelser på at blive endnu bedre.

Hvor og hvornår øver vi:

I musiklokalet på Utterslev Skole i København hver torsdag kl. 19.35 -22 i perioden september – maj.

Løn:

Efter aftale

Er dette noget for dig, så send os din ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. snarest og gerne senest den 1. september 2023.

Har du spørgsmål, kan du ringe til kormedlem Marianne Brøndum på 25 85 16 70.

Korleder søges Destrandedehvaler Page1 Image1

Vores korleder gennem 15 år, Mikkel Gomard, har fået nyt job. Derfor søger “De strandede hvaler” en ny musikalsk leder.

Koret øver én gang om ugen og rejser ud i verden én gang om året for at optræde sammen med andre kor. Vi har været i Italien flere gange, Irland, England,
Tyskland, Ungarn m.fl.

Koret er en privat forening under ’Kor72’ og afregner 2.000 kr. pr. korprøve, inklusive forberedelse, kort test af optagelsessøgende og indspilning af simple filer til brug ved hjemmeøvning. Koncerter lønnes udover den ugentlige aftale. Aftalen er på freelance-basis og kan opsiges af begge parter med 14 dages varsel. Der udbetales således ikke løn under sygdom, børns sygdom eller ved aflysninger.

Koret er et blandet kor med 32 medlemmer, fortrinsvis pensionister, og har en ligelig fordeling mellem stemmegrupperne SATB. Koret har eksisteret i 25 år. De seneste år har koret øvet hver mandag kl. 16-18 i Klærkesalen i Griffenfeldsgade på Nørrebro.

Koret afholder i december en julekoncert og rejser hvert år til et nyt område i Europa, hvor der afholdes fælles øvning/workshop med et lokalt kor og to-tre koncerter. For de fire dages rejser afregnes 16.000 kr. Transport, ophold og forplejning mm. afholdes af koret. Koret har afholdt 12 korrejser.

Repertoiret er mindre klassiske værker, dansk og nordisk kormusik, traditionel pop og folkeviser og nogle drikkeviser.

Korets årsprogram et bygget op imod julekoncerten og rejsen om foråret.

Koret er selvkørende i forhold til økonomi, alle praktiske forberedelser, nodekopiering, lokaleleje, koncerter, rejser, kontakter til samarbejdskor etc.

Korlederens opgaver er derfor at bidrage med
- Ledelse af ugentlig prøve
- Valg af repertoire
- Kort test af optagelsessøgende
- Afvikling af koncerter og evt. andre arrangementer, som koret deltager i
- Udfærdigelse af lydfiler til øvning.
- Deltagelse i rejser med op til 3 koncerter og diverse prøver under rejsen
- Smittende humør og stor musikalsk glæde

Vi forventer...
- at du har relevant uddannelse fra musikkonservatoriet eller lign. - at du er en god
og tydelig formidler
- at du har et godt og solidt klaverspil og en sikker stemme
- at du møder veloplagt til prøver og formår at skabe en uformel prøvesituation
med smil og hårdt arbejde!

Hvis du er den rette for os, er vi åbne over for at flytte på prøvetidspunkt og ugedag, såfremt det lader sig gøre for Klærkesalen, så skriv i din ansøgning, om vores nuværende prøvedag (og tid) passer dig, eller om det skal flyttes, hvis vi vælger dig.

Vi vil invitere relevante ansøgere til en kort samtale med korets styregruppe og audition med koret i september. Vi forventer, at du kan starte i løbet af efteråret. Sæsonen slutter med korrejsen i løbet af maj.
Henvendelse til korets formand Jens Ludvigsen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 51519815

OktoberkoretVi fik et lille pusterum, fordi Jan Overgaard dirigent, komponist, kapelmester mm. har givet sig tid til at genstarte koret. Desværre kun til nytår 2024. Derfor søger vi en dirigent fra dette tidspunkt.

Oktoberkoret er et socialistisk kor, som i 2026 har 50 års jubilæum. Vi har sunget sange og korværker på mange forskellige sprog; blandt de komponister vi har benyttet er Mikis Theodorakis, Victor Jara, Mikael Wiehe, Otto Gelsted og Bertolt Brecht. Vores dirigent gennem de sidste 16 år, Jørgen Allan Christiansen, har oversat/arrangeret mange værker, store og små, som vi har opført.

Vi stiller ikke krav om nodelæsning for nye medlemmer. Sangglæden er det vigtigste!

Og nu søger vi så en ny, engageret korleder, der har lyst til at føre traditionen videre.

  • Vi er en forening med bestyrelse, og du kan læse om os på vores hjemmeside oktoberkoret.dk
  • Vi er ca. 25 mænd/kvinder fordelt på 4 stemmer
  • Vi øver i Timotheuskirkens krypt (ved Langgade station) Valby onsdage kl. ca. 19-21
  • Sæson fra ultimo august til medio december og fra lidt hen i januar til ultimo juni
  • Aflønning i henhold til Musik Aftenskolens (MUA)’s takster
  • Kontakt bestyrelsesmedlem Eva Reinvald telefon 31 26 07 97 eller email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
jubisite1

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her