Aldrig havde vi forestillet os at skulle aflyse korprøver og korstævner, som vi har oplevet det i dette forår. Kor72 skulle have afviklet rigtig mange korstævner og har i stedet måttet aflyse/udsætte dem.

Det er den virkelighed, vi nu har stået i siden 11. marts og og vi skal forberede os på at vi også i efterårssæsonen skal holde korprøver med særlige behov.

Kor72 følger myndighedernes anbefalinger og opdateringen af disse nøje. Læs mere og hold jer opdaterede via følgende link: https://www.sst.dk/da/corona

Korprøver og retningslinjer - KLIK VIDERE OG LÆS MED HER.

Kor72 er eksperter i at inspirere korsangere i hele landet med korstævner, men ikke på juridiske eller sundhedsfaglige områder.

Vi bestræber os imidlertid i denne Covid-19-tid på at kunne være behjælpelig på bedst mulig måde og på så mange områder som muligt. Vi er løbende i samarbejde med andre musikorganisationer både i Danmark og Norden i øvrigt. Nedenstående er naturligvis blot forsigtige forslag/muligheder i forhold til nogle aspekter vedrørende genåbning af kor.

Tidligere anbefalinger/ forslag i det tidlige Covid-lukkede forår:

                                                                       

Kor72 samarbejder med mange danske musikorganisationer, deriblandt Foreningen Danske Korledere. De anbefaler: at der ligesom ved ansættelser i det offentlige bliver udbetalt løn til korlederen i perioden. At arbejdsfunktioner, som ikke er decideret konfrontationstid med koret, benyttes som vanlig til eksempelvis repertoiresøgning, prøveplanlægning, fremtidsplanlægning, egen indstudering, evt. bestyrelsesmøder og andre møder via telefon, skype eller andre muligheder.

For kor under aftenskoler: D. 31. marts har Kulturministeren lavet en bred politisk aftale om akut, midlertidig hjælp målrettet blandt andet aftenskolerne. Med aftalen er der skabt grundlag for både at sikre aftenskolernes økonomi og undervisernes løn. Med andre ord er der skabt grundlag for, at der kan udbetales løn til underviserne, uagtet at undervisningen ikke har været gennemført.

Vi foreslår, at I er i tæt dialog med jeres dirigent i denne tid og netop finder alternative måder og ideer til at benytte timerne på. I denne tid kan vi se, at mange kor har fået øvelinks udsendt fra deres dirigent, så man kan øve hjemme, og/eller at koret med dirigenten bruger videoplatforme til at ”mødes i” for at gennemgå stemmer. Se desuden de gode forslag, som korlederforeningen forslår i ovennævnte, med diverse korrelaterede planlægningsopgaver, som dirigenter altid bruger rigtig meget tid på. 

Tips til alternativ korøvning kan også søges på facebook gruppen: 

Online Korprøve - erfaringsudveksling og inspiration

I denne tid er det vigtigt, at vi i korene tager vare på hinanden og bevarer korets aktivitet og sammenhængskraft ud fra de muligheder, man finder frem til i fællesskab.

Vi ved, at mange kor har fået økonomiske tab som følge af aflyste arrangementer/koncerter, eller ikke får en forventet koncertindtægt.

Der er flere hjælpepakker, der vil kunne søges af amatørkulturens foreninger, og kommunerne er blevet opfordret til at udbetale allerede aftalte tilskud til deres foreninger på trods af, at de ikke kan gennemføre deres aktiviteter. Det kan være svært at gennemskue.

I forbindelse med dette opfordrer vi til, at man sørger for at gemme al dokumentation for udgifter, aftaler, kontrakter m.m., som vedrører denne periode.

Det er vigtigt at synliggøre, at også amatørmusikkulturen repræsenterer mange aktiviteter og aflysninger, og hvilke økonomiske konsekvenser, coronapandemien har for amatørmusikken.

Kor72 er medlem af Amatørmusik Danmark under AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd). Via dette samarbejde er der blevet arbejdet med at afdække konsekvenserne grundet corona. AKKS har udarbejdet et spørgeskema og er på amatørmusikkens vegne i dialog med myndighederne omkring dette. 

Undersøgelsen skal give et billede af, hvor hårdt amatørmusikken er ramt af coronaens aflysninger, og vi håber på at få så retvisende et billede som muligt.
Derfor vil der også komme en tilsvarende undersøgelse, når hverdagen er kommet tilbage i en eller anden form. Med de to undersøgelser kan vi vise behovet for hjælpeforanstaltninger til amatørmusikken, både akut og på langt sigt.

Spørgeskemaet er udsendt til alle medlemskorenes kontaktpersoner på mail d. 14.4. og skal indsendes senest d. 30.4. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du som kontaktperson ikke har modtaget denne mail.

På AKKS hjemmeside kan I også søge oplysninger. Se: https://akks.dk/hjaelpepakker-og-initiativer/

Vi håber, at vi efter sommerferien kan glæde hinanden med et stadig roligt Covid-19 forløb, så vi igen kan træde ud og synge under mere velkendte forhold i korene og på korstævner under enklere former.

Det er vist ikke en hemmelighed, at vi er ved at lide af ”korsult” og Kor72 har efterårets korstævner klar og står på spring til at rulle dem ud i trygge rammer.

COVID-19Indmeldelse icon

Kor i corona-tid - læs mere her.  

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her