Online: Lær din korbog at kende med Jonas Rasmussen

LÆR DIN NYE KORBOG AT KENDE - med Jonas Rasmussen

Alle medlemmer af Kor72 fik i efteråret 2020 den nye Kor72-bogen 7. I har fået link til øvefiler og kan derfor blot gå om bord i at øve satserne hver for sig, særligt i denne tid, hvor vi ikke har korprøver.

I marts afholdt vi dette kursus med rigtig mange deltagere. Vi vil gerne gentage kurset, så mange flere kan få muligheden for at deltage og lære korbogen godt at kende, mens vi stadig venter på at kunne mødes fysisk, og I kan lade jer inspirere til at øve videre derhjemme.

Vi sætter online-spot på korbogens indhold, og vil lægge fokus på nogle af satserne indenfor den klassiske genre. Kor72 har inviteret Jonas Rasmussen til at gennemgå og introducere jer til nogle af dem i ord, sang, indspilninger og fortællinger, så I får et bredt kendskab til både musikken, komponister, tekstforfattere og arrangører bag musikken. Vi skal både lytte og synge uddrag, og skulle I have spørgsmål er det også velkomment, både til satser og stemmer.

Vi opfordrer jer til at øve særligt på følgende 2 satser: Farvernes landskab og Et hav der vugger sig til ro.

Vi starter kurset med en god basisopvarmning.

Deltagelse: Alle medlemmer kan deltage via Zoom med korbogen i hånden; der er 100 pladser.

I får tilsendt zoomlink efter tilmeldingsfristen. Link til øvefilerne finder I her

IKKE-medlemmer kan kun deltage, hvis de melder sig ind i Kor72 som personligt medlem, da korbogen kun er udgivet til medlemmer. Efter indmeldelse får I bogen tilsendt som indmeldelsesgave. Hvis vi skal kunne nå at sende korbogen til dig inden denne aktivitet, skal du melde dig ind senest torsdag d. 8. april kl. 10.

Meld dig ind i Kor72 her.

Læs meget mere om korbogen her.

Jonas Rasmussen er dirigent for Akademisk Kor Århus, Ungdomskoret Aarhus U og Barbershopkoret BarbAros. Desuden er Jonas konsulent hos Folkekirkens Ungdomskor og Sangkraft Aarhus, samt bassanger i Barbershopkvartetten HusAar. Han er ofte engageret som instruktør på kurser rundt om i landet og har en stærk passion for at dirigere både amatører og professionelle. Læs mere om Jonas på hans hjemmeside: http://jonasrasmussen.dk/
__________________________________________________

Lad dig også friste af andre online workshops –  se emnerne her på siden øverst oppe til højre i boksen med: ANDRE AKTIVITETER

Praktiske oplysninger

Tid
Onsdag d. 14. april kl. 19:30-21:30

Pris for deltagelse
Medlemmer: kr. 50

Tilmeldingsfrist
Onsdag d. 14. april kl. 12.

knap

Zoomlink udsendes til deltagerne onsdag d. 14. april efter tilmeldingsfristens udløb.
Evt. spørgsmål stilles til sekretariat@kor72.dk

Kor72s stævneaktiviteter er støttet af:
Kunstfonden LOGO small JPG