Webinar om risiko for corona-smitte

- i forbindelse med korsang og andre kunstneriske aktiviteter

Følgende 5 foreninger afholder torsdag den 20. august kl. 15-17 et fælles og gratis zoom webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang, orkestersammen- spil og andre kunstneriske aktiviteter:

  • Danske Musik- og Kulturskoler, DMK
  • Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS
  • Amatørmusik Danmark
  • Kor 72
  • Folkekirkens Ungdomskor, FUK

Som bekendt, gælder der særlige retningslinjer for kunstneriske aktiviteter herunder korsang for at forebygge risiko for smitte af COVID-19. Ovennævnte fem organisationer repræsenterer mere end 400.000 aktive frivillige sangere og musikere i Danmark og indgår i samme sektorpartnerskab.

For at fremme oplysning om området - og fjerne eventuelle misforståelser - afholder organisationerne dette fælles webinar, hvor de seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Webinaret har inviteret lægefaglige eksperter fra hhv Statens Serum Institut og Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på spørgsmål.

Tilmelding foregår senest mandag den 17. august kl. 16:00 på webinar@akks.dk med flg. info:

  • Navn
  • Organisation/kor/orkester/kommune/uddannelsesinstitution eller andet
  • Mailadresse (som invitationslinket skal sendes til)

Invitationslink sendes til alle deltagere den 19. august. Der er begrænset antal pladser til webinaret, hvorfor vi beder om, at organisationer mv. ikke tilmelder samtlige medlemmer/medarbejdere, men repræsentanter fra organisationen. Webinaret optages og vil efterfølgende være tilgængeligt på YouTube i en måned indtil 20. september.

Venlige sommerhilsener fra

DMK, AKKS, Amatørmusik Danmark, Kor 72 og FUK

Logoer fælles

Praktiske oplysninger

Tid
Torsdag d. 20. august kl. 15-17

Tilmelding på mail til
webinar@akks.dk

Tilmeldingsfrist
Mandag d. 17. august kl. 16