Genåbningen af foreningslivet - herunder amatørkor - betyder, at korprøverne kan komme i gang igen.
Vi kan atter glæde os til at synge sammen i korene - indenfor myndighedernes rammer og anbefalinger.
Vi skal tænke kreativt, være fleksible og gentænke korprøver på andre måder, end vi er vant til. Vi ved, at det kræver mere af korsangerne, dirigenten og bestyrelsen. Men synge må vi!

Korprøver og retningslinjer

I Kor72 bestræber vi os i denne Corona-tid på at kunne være behjælpelig på bedst mulig måde og på så mange områder som muligt. Vi samarbejder løbende med andre musikorganisationer både i Danmark og Norden i øvrigt. Nedenstående skal naturligvis ses som forslag eller muligheder i forhold til nogle aspekter ved korprøver i Corona-tid. Vi vil løbende opdatere retningslinjerne, når myndighederne udsender nyt for vores område.

De til enhver tid gældende overordnede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan du finde HER

Det er vigtigt, at bestyrelsen og korlederen formidler trygge og ordnede rammer for korprøverne. Vis hensyn til særligt sårbares behov for eventuelt at vente med at begynde igen. Informer korsangerne grundigt om, hvordan de skal forholde sig, så alle føler ansvar for, at koret indarbejder gode rutiner.

De vigtigste retningslinjer relateret til korprøver er følgende:

DELTAGELSE: Personer med symptomer på Covid-19 skal IKKE deltage, og hver enkelt korsanger må følge sundhedsmyndighedernes anvisninger på området. Hver enkelt korsanger må vurdere sin deltagelse.
HYGIEJNE: Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før, under og efter undervisningen, og man skal rengøre de flader, man selv har berørt, fx stol (man kan evt. have sin egen klapstol med). Vær opmærksom på kontaktflader som dørhåndtag, lyskontakter, bordplader, vandhaner osv.
Husk at spritte klaverets tangenter og nodestativet af før og efter prøven, og nøjes med én pianist.
AFSTAND: Afstandskravene er pt. 2 m mellem korsangerne, dvs. maksimalt 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Ingen fysisk kontakt mellem personer før, under eller efter en korprøve.
LOKALETS STØRRELSE: Med ovenstående afstandskrav kræver et kor på 25 sangere et øvelokale på min.
100 m2. Lokalet skal have gode udluftningsmuligheder, og gerne højt til loftet.
NODER OG BESPISNING: Det er enklest at printe noder ud hjemmefra hver især. Ved evt. nodeuddeling til korprøven skal det foregå af kun én person med handsker på/ eller afsprittet umiddelbart inden.
Man skal ikke have fælles kaffe, the og kageordning i denne tid. Husk at holde afstand også i pauserne.
ANTAL: Grænsen for forsamlinger er stadig max. 100 personer.

De fem generelle råd:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring af især kontaktpunkter - både hjemme og i korlokalet.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

De specifikke retningslinjer for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter, herunder amatørkulturen, finder du HER – og det mest relevante for kor er markeret med rødt.


Store lokaler er nødvendige for at kunne leve op til afstandskravet.  Vi opfordrer derfor til at tænke kreativt. Måske findes der egnede lokaler i kirker, kulturhuse, menighedshuse, gallerier, selskabslokaler, hoteller, uddannelsesinstitutioner, musikskoler, byggemarkeder, regionshuse, rådhuse eller store virksomheder i jeres lokalområde? Tilbyd gerne en gratis koncert som tak for lån af lokale – når pladsen tillader det.
Kommunen skal anvise lokaler til kor, der er organiseret under en aftenskole. Tal med aftenskolelederen om at rette henvendelse til kommunen med de særlige behov og retningslinjer, der gælder for korsang lige nu.

DELTE PRØVER ER EN MULIGHED:

 • Store kor kan have brug for opdeling, hvis et tilstrækkeligt stort lokale ikke er en mulighed.
 • Del koret op i to mindre kor og/eller øv i flere små grupper efter hinanden, enten kvartetter/kvintetter eller stemmegrupper.
 • Sørg for at lokalet tømmes og luftes ud, før næste gruppe kommer ind. 
 • Måske kan I finde et stort lokale, fx en kirke, så hele koret kan synge sammen en gang imellem?
 • Det er stadig muligt at øve under åben himmel. Så er lokalets volumen jo underordnet, men de andre generelle smitteforebyggende retningslinjer skal huskes også her. 

PRAKTISKE FORHOLD:

 • Forbered lokalet med opstilling af stole mv. inden hele koret kommer. Lad få personer stable stole.
 • Luft ud før, under og efter prøven, og hold gerne flere pauser - evt. udendørs.
 • Afstanden på pt. 2 m gælder fra midten af stolesædet både til sidemand og til rækken bagved,
  2 m fra næsetip til næsetip. Alle skal synge i samme retning.
 • Husk også at passe på dirigenten med god plads og afstand, mindst 2 m, men gerne mere.
 • Hold afstand og undgå trængsel, når koret ankommer og forlader prøven.
 • Hold afstand når kormedlemmer skal ind og ud af lokalet, og på toilettet - også i pauserne.
 • Hold igen med de store bevægelser under opvarmning, og sid mere ned end vanligt under prøven.
 • Brug samme opstilling under hele prøven, og syng i samme retning.
 • Tag gerne et billede af koret, når alle er på plads (hver gang), dels for at lette opstillingen til næste gang, og dels til hjælp hvis der skulle blive brug for en smitteopsporing.

HYGIEJNE OG RENGØRING:
Der skal være adgang til håndsprit ved indgangen til lokalet.  Bed alle om at bruge det ved ankomst.
Bed også alle kormedlemmer om selv at medbringe en lille flaske, hvis behovet opstår, når først alle sidder ned.
Aftal med ejer/udlejer af lokalet, hvor meget der skal rengøres, og især hvem der har ansvar for forskellige områder. Hvem sørger for rengøringsmidler, klude osv.?

LAV DEJLIG KLANG, MEN IKKE KRAM!
Det er fristende at gi’ hinanden hånden eller et godt kram, når vi mødes efter ferien. Men det gemmer vi til bedre tider! Syng sammen med den rigtige afstand og undgå håndhilsen, kram og berøring af de samme overflader.
Vi anbefaler i høj grad at droppe fælleskaffen og -kagen til korprøverne. Pauserne kan sagtens være hyggelige endda, også når vi hver især medbringer lidt til tørst og blodsukker, og igen: hold afstanden også i pauserne.

EN KORSANGER TESTES POSITIV - HVAD GØR VI?
- den smittede skal blive hjemme fra korprøverne, indtil vedkommende er testet negativ
- koret skal straks informeres og alle opfordres til straks at blive testet - eller blive væk i mindst to uger
- ingen må møde med symptomer på covid 19. Det gælder både de typiske og de atypiske symptomer.
- de, der er testet negative, kan mødes igen

Hvert kor må finde den form, der passer til deres korsangere og lokale forhold. Nogle korsangere vil gerne i gang, og andre vil vente. Man må finde en form, der kan tilgodese forskelligheden. Vi kan tage forbehold og skabe trygge rammer- og følge retningslinjerne. Men vi kan aldrig give garantier. Det vil altid være et personligt valg.

HUSK! vi kan sagtens være både musikalske og sociale sammen – på afstand!

God fornøjelse!

Formand for Filharmonisk Kor, Aalborg, Ann Mikkelsen, fortæller:
"Vi er max. 60 sangere. I juni delte vi os op i to hold og øvede med de "krævede" 2 m imellem sangerne; vi holdt koncert med 30 sangere i Sæby kirke mandag den 10. august. Jeg har informeret mine sangere om, at såfremt de er usikre på, om de kan tåle smitte, skal de blive hjemme, ellers fortsætter vi som hidtil, idet livskvaliteten og sangglæden tæller meget."

Har jeres kor erfaringer med eller ideer til alternative korprøve-former, vil vi meget gerne høre fra jer.

Send en kort beskrivelse til adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Mere end nogensinde er det inspirerende netop nu at have mål at synge hen imod. Både for at holde gejsten og motivationen oppe og for styrke sammenhængskraften i koret. I de seneste Corona-prægede måneder har vi set mange spændende løsninger på alternative arrangementer og koncerter. Det kunne være:

Kortere koncerter… synge samme lille koncert for to mindre hold publikummer efter hinanden. Eller måske en koncert i en stor lagerhal? Varierende besætninger med få eller flere sangere i løbet af en koncert - måske kunne det i forlængelse af opdelingerne under de delte korprøver være en spændende form?

Har jeres kor erfaringer med eller ideer til alternative koncert-former, vil vi meget gerne høre fra jer.
Send en kort beskrivelse til adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Den 20. august afholdt Danske Musik- og Kulturskoler (DMK), Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS), Amatørmusik Danmark, Kor72 og Folkekirkens Ungdomskor (FUK) et webinar med deltagelse af Lars Brandt fra Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik/Musikersundhedsklinikken, samt Anne Kjerulf fra Statens Serum Institut.

Målet med webinaret var at fremme oplysning om, hvad vi ved om sang og smitterisiko - og fjerne eventuelle misforståelser og myter. De seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag blev præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Klik her for at se eller gense webinaret

Webinaret vil være tilgængeligt i sin nuværende form til og med den 30. september 2020. Såfremt webinaret fortsat er relevant efter denne dato, kan perioden forlænges.

Husk, at du selv er ansvarlig for at opsøge opdateret information og retningslinjer, da disse kan være ændret siden webinarets optagelse.

Vi vil opdatere retningslinjer her på denne Kor72 side.

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find noder, hjælp, links og gode råd her