topleft_bg

Om Kor72

Kor72 er stiftet den 11. maj 1972 ved en sammenslutning af amatørkor og enkeltmedlemmer over hele landet.

Landsorganisationens formål er at arbejde for fremme af amatørkorsang i Danmark.

Kor72 ledes af en bestyrelse bestående af et musikudvalg og et forretningsudvalg.

Kor72 er medlem af en række organisationer, som arbejder for at styrke vilkårene for amatørmusikken i både Danmmark og internationalt:


Kor72 Økonomi

Organisationens økonomi hviler dels på medlemmernes kontingent, dels på tilskud fra Kunstrådet.


Formanden for Kor72, Lisbeth Gråkjær skriver:

Kære Kor72-medlemmer.

Hvorfor være medlem af en kororganisation?

Primært fordi musikken styrkes og kan blomstre, udvikle og udfolde sig gennem stævneaktiviteter. Disse stævneaktiviteter styrker og inspirerer medlemskorene både internt, og når der er tale om et samarbejde mellem flere kor – og ofte sker det også på tværs af generationer. Samtidig er organisationernes arbejde med til at styrke og synliggøre amatørmusikken.

Langt de fleste medlemmer i Kor72 er medlem i kraft af, at deres kor er medlem. Synger man ikke fast i kor, kan man have et enkeltmedlemskab.
 
Kor72 er stiftet den 11 maj 1972 ved en sammenslutning af amatørkor og enkeltmed-lemmer over hele  landet. Kor 72 har rundet de 7800 medlemmer.

Landorganisationen tilbyder følgende til medlemmer:

MUSIKALSKE AKTIVITETER: Stævner af kortere og længere varighed over hele landet med såvel klassisk som rytmisk repertoire, hvor det tilstræbes at tilbyde forskellige niveauer. Således er Askov stævnet for erfarne og meget dygtige korsangere.

K0DA: Ved at indsende koncertprogram til Kor72’s sekretariat fritages koret for afgift til Koda.

TILSKUD: I Kor72’s budget afsættes der årligt en beløbsramme til tilskud til følgende aktiviteter:

I Kor72-budgettet afsættes der årligt en beløbsramme for tilskud til nedenstående aktiviteter

Der kan søges om tilskud i form af underskudsgaranti til professionel medvirken (musikere, solister m.v.) når mindst 2 medlemskor i fællesskab afholder en aktivitet, evt. med afsluttende koncert.

Enkeltkor kan søge om tilskud til weekend- eller endagsaktivitet med fremmed, professionel instruktør eller stemmepædagog.

Korledere og kontaktpersoner har mulighed for at deltage uden stævneafgift til organisationens almindelige weekend- og endagsstævner (dvs. Askov og sommerstævne undtaget).

Der gives kontingentreduktion til unge under uddannelse.

Regler for ansøgning om støtte
Før aktiviteten afholdes, indsendes der ansøgning med budget og projektbeskrivelse. Løbende ansøgning. Der kan højst søges om støtte til samme type aktivitet 1 gang pr. år. Ansøgning sendes til tilskud@(if you can see this please update your browser)kor72.dk eller med post til: Kor72, Ryesgade 10, 1, 8000 Aarhus C

 

DKF-PULJEN
Dansk Kor Forbund har via DAM stillet tilskudsmidler til rådighed, som kan søges af medlemmer i DAM's tilsluttede organisationer, og dermed også af Kor72 medlemskor. Yderligere oplysninger og ansøgning er direkte til DAM<//span>

Der kan søges støtte til
Koncertvirksomhed, Turnévirksomhed og Fremstilling af CD'er.
Ansøgning sendes til:  DAM, Ryesgade 10, 1, 8000 Aarhus C.
Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. september.
Se DAM's hjemmeside

Regler for ansøgning om støtte
Før aktiviteten afholdes, indsendes der ansøgning med budget og projektbeskrivelse. Ansøgningerne behandles løbende.
Der kan højst søges om støtte til samme type aktivitet 1 gang pr. år.

 

ORGANISATORISK NETVÆRK
Kor72 er medlem af en række organisationer, som
arbejder for at styrke vilkårene for amatørmusikken i både Danmmark og internationalt. Via medlemskabet af Dansk Amatørmusik (DAM) tilgodeses bl.a. efter- og videreuddannelse af korledere, og DAM har også forskellige tilskudsmuligheder, som KOR 72 medlemskor kan søge.(Se DAMs hjemmeside

Som medlem får man endvidere frit: 
DAM-magasinet 4 gange årligt. Kor72 har sine egne sider i bladet.
Udlånsarkiv: Fortegnelse over noder, de enkelte kor stiller til rådighed for udlån til andre kor.

Læs mere under de enkelte menupunkter til venstre.

Spørgsmål og ideer er meget velkomne og kan formidles via kontakt  i menuen på hjemmesiden til formand Lisbeth Gråkjær på mailadresse: lisbeth.graakjaer@(if you can see this please update your browser)kor72.dk

 

Jeg ønsker alle  et inspirerende arbejde med kormusikken.

Lisbeth Gråkjær.