Søger dit kor ny dirigent eller er du dirigent, der søger kor, har Kor72 samarbejde med Danske korledere der har opslag omkring dette:

Klik på nedenstående link for at tilgå deres side:

Danske Korlederes jobannoncer

Foreningen Danske Korledere arbejder for at dygtiggøre og inspirere korledere i Danmark med seminarer, kurser og ny viden.
Kor72 opfordrer alle kor til at forære deres korledere et medlemskab til korlederforeningen, så de kan være med i et spændende, kollegialt fællesskab.

Gennem mange år er Musikmagasinet udkommet 4 gange årligt. Magasinet fungerede som fællesblad for samtlige amatørkor og -orkestre i organisationerne, som var tilknyttet DAM. Hver organisation har haft sine egne sider i bladet, som derudover indeholdt stof af fælles interesse. I forbindelse med nedlæggelsen af det fælles DAM-sekretariat er bladet nu stillet i bero. Kor72 holder medlemmer orienteret om korstævner via hjemmeside, nyhedsmail og særlige elektroniske og trykte flyers.

Sidste magasin udkom i december 2016.

Tidligere udgaver af Musikmagasinet kan læses herunder:

I Kor72-budgettet afsættes årligt en beløbsramme for tilskud til nedenstående aktiviteter. 

Denne ansøgningspulje er i 3 år støttet af NORDEA-fonden.

Der er 2 ansøgningsmuligheder:

Mulighed 1: Søg tilskud til stemmepædagog eller instruktør

Enkeltkor kan søge om tilskud til enkeltstående aktivitet (f.eks. weekend- eller endagsaktivitet) med fremmed, professionel stemmepædagog eller instruktør.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Projektbeskrivelse med indhold og navn på stemmepædagog/instruktør og budget for projektet.

Efter afholdt projekt indsendes i elektronisk form en word-fil med referat af dagens indhold og kommentarer vedrørende inspiration og stemmeplejeredskaber samt kommentar til, hvad man tror, det har givet koret til korarbejdet og korklang. Vi modtager også meget gerne et billede fra dagen.

Læs afsnit nederst på siden omkring ansøgningsfrister og ansøgningskriterier (f.eks. må aktiviteten IKKE være afholdt inden ansøgningsfristen).

Mulighed 2: Søg tilskud til et samarbejdsprojekt

Der kan søges om tilskud i form af underskudsgaranti til professionel medvirken (musikere, solister m.v.), når mindst 2 medlemskor i fællesskab afholder en aktivitet med afsluttende koncert (underskudsgarantien er et fast beløb).

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Projektbeskrivelse med indhold og navn på deltagende kor og budget for projektet.

Efter afholdt projekt indsendes i elektronisk form regnskab for projektet, og underskudsgarantien kommer til udbetaling, hvis der har været underskud. 
Indsend også en word-fil med referat af dagens indhold, samt kommentar til, hvordan man tror, det har beriget korarbejdet. Vi modtager også meget gerne et billede fra dagen. 

Læs afsnit nederst på siden omkring ansøgningsfrister og ansøgningskriterier (f.eks. må aktiviteten IKKE være afholdt inden ansøgningsfristen).

Ansøgningsfrister til ovenstående muligheder

1. februar, 1. juni og 1. oktober. (Svar på ansøgningen gives senest 14 dage efter ansøgningsfristen)

Der kan højst søges om støtte til samme type aktivitet 1 gang pr. år.

Der kan ikke søges tilskud til aktiviteter, der er afholdt inden ansøgningsfristen, og aktiviteter skal som hovedregel være afholdt inden næste ansøgningsfrist.

Gå til ansøgningsskema om tilskud til instruktør/stemmepædagog her.

Gå til ansøgningsskema om underskudsgaranti til et samarbejdsprojekt her.

Har I spørgsmål til ansøgningsreglerne er I velkomne til at skrive til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilskudspuljen er støttet af

Kunstfonden LOGO small JPG

I øvrigt

Korledere og kontaktpersoner har mulighed for at deltage uden stævneafgift til organisationens almindelige weekend- og endagsstævner (dvs. Askov og sommerstævne undtaget).

Der gives kontingentreduktion til unge under uddannelse på det årlige medlemskab (se under kontingent).

Medlemmer af Kor72 kan endvidere søge følgende pulje

DKF-puljen: Dansk Kor Forbund har tidligere via DAM stillet tilskudsmidler til rådighed, som kunne søges af medlemmer i DAM's tilsluttede organisationer, og dermed også af Kor72 medlemskor. Efter nedlæggelsen af DAM-sekretariatet søges via Dansk Korforbunds egen hjemmeside; læs mere og søg via linket her: http://www.danskkorforbund.dk/midler.

For yderligere oplysninger om ansøgning kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

NY NODE TIL KORENES JULEKONCERTER

Of a Rose - Seks engelske Mariaviser for blandet kor og instrumenter, komponeret af Per Drud Nielsen

rose artikelKor72 kan glæde jer med et nykomponeret juleværk fra Per Drud Nielsens hånd Of a Rose. Kompositionen er bestilt af og udarbejdet for Kor72 og blev indstuderet og uropført ved korstævnerne den 23.-25. november (læs mere om værket her).

Noderne kan frit benyttes og filerne nedenfor kan lovligt downloades og kopieres, MEN:
Kor72 tilbyder jer, at I kan købe det smukke hæfte, som vi har brugt til uropførelsen, så I har værket samlet i ét flot nodehæfte i professionelt tryk.

Hæftet sælger for 30 kr. pr. stk. til medlemmer (+ forsendelse)
Og for 50 kr. pr. stk. til ikke-medlemmer (+ forsendelse)

Noden sælges i korsæt af mindst 15 stk., med mindre man tidligere har købt den og skal supplere op til flere kormedlemmer. BESTILLING TIL:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Herunder ligger noder til download:

Of a Rose - klaverudtog (kornode)

Of a Rose - partitur

Of a Rose - blæserstemmer


Stille Mirakler - ny sang fra Kor72 til jer

I forbindelse med et projekt i Aarhus Festuge, Stemmer bygger bro, har Kor72 og Syng fået skrevet en tekst og melodi: Stille Mirakler.
Den er en gave fra Kor72 til jer medlemmer og kan frit bruges. Teksten er af Iben Krogsdal - musik og arrangementer af Niels Nørgaard.

Herunder ligger noder til download:

Enstemmig version med becifring

Enstemmig version med klaverakkompagnement

Flerstemmig sats SSAATB

Firstemmig sats SATB


Den flerstemmige sats vil blive opført i festugen i Aarhus - vi håber, I vil synes om den og være med til at udbrede den nye sang.
God fornøjelse!


Kornodenetværk/nodeudlån

Mange kor har et stort nodearkiv og låner gerne ud til andre kor, hvorimod Kor72 har ikke et selvstændigt nodearkiv.

Kor72 har oprettet en Facebook-platform for kontakt vedr. nodelån under navnet “Kornode-netværk”.

Gruppen ”Kornode-netværk” er lukket og nye medlemmer skal godkendes af administrator. I gruppen kan man efterlyse noder hos et andet kor (f.eks. 20 stk Mozarts Requiem) og formidle kontaktoplysninger (mail eller telefonnummer) i opslaget.

Bliv medlem af gruppen og få mulighed for at lane og udlåne noder:

Klik her for at blive medlem af Kornode-netværk på Facebook

Kornoder

Der er næsten ingen fysiske nodebutikker mere, men via diverse danske og udenlandske nodehandleres hjemmesider kan man bestille noder.

I Danmark kan vi henvise til følgende:

Nodehandleren v. Bent Påske: www.nodehandleren.dk

Aarhus Musik v. Søren Storm, med butik i Esbjerg : www.noder.dk

Wilhelm Hansens forlag: www.webshop.ewh.dk

Noder online

Der findes efterhånden mange hjemmesider med gratis noder til download. F.eks.:

www.choralscores.hearchoirs.net

www.cpdl.org

www.musopen.org/sheetmusic

Her en oversigtsside med links til sider, hvorfra du kan søge videre:

www.freesheetmusic.net/choral1.html

Hjælp til indstudering

Ved flere stævner har vi henvist til siden Cyberbass, hvor du kan få hjælp til indstudering af din stemme:

www.cyberbass.com

 

Kor72s medlemskor har modtaget flere mails vedr. ændringer i Koda-aftalen pr. 1. januar 2018. Hidtil har aftalen fungeret gennem Kor72 og I har indsendt koncertprogrammer til sekretariatet. Det er som sagt ændret pr. 2018.

Kor72 har fra 2018 forhandlet en aftale med KODA, som I som medlemskor kan benytte, så længe I er medlemmer af Kor72. Vi har fået en god abonnementsordning/rabatordning, hvor også brug af musik på hjemmeside og Facebook er lovlig. Brug af musik på hjemmesider og Facebook koster ellers mange penge pr. år og er en gråzone, som mange kor har spurgt til. Vi er derfor glade for at have fået den med i den nye aftale fra 2018.

KODA AFTALE FREMOVER KORT FORTALT:

Fremover skal aftalen med Koda tegnes direkte med Koda med Kor72 rabatordning, som I automatisk kommer ind på via det link, I får/har fået fra Kor72.  Det er naturligvis kun medlemskor der kan benytte denne abonnementsordning/rabatordning. Ordningen bliver fleksibel i forhold til hvad man har brug for som kor.

Hvorfor Koda?

Koda er en non-profit organisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres værker bruges offentligt. Jeres betaling går til dem, der har skabt musikken. Når I har en musikaftale med Koda, er det lovligt for jer at fremføre de værker, I ønsker og ligeledes som sagt med denne medlemsordning også lovligt at lægge egne musik-/lydklip på de sociale medier og hjemmeside.

Hvad kræver, at koret selv tegner abonnement?

Det er kun ved de koncerter, koret selv er arrangør af, at man som kor er ansvarlig for at indberette og have en abonnements-aftale med Koda.

Hvornår behøver I IKKE at tegne abonnement?

  1. Hvis koncert programmet opfylder nedenstående kriterie, skal koncerten ikke medregnes i abonnementsaftalerne:

Alle rettighedshavere (komponist/tekstforfatter) til alle fremførte værker har været døde i minimum 70 år.

Der kræver i praksis kun et enkelt beskyttet værk i programmet, før der skal afregnes for koncerten.

  1. Plejehjem/Lokalcentre og sygehuse.
  1. Hvis I er bestilt af et spillested, kirke eller lignende, er det deres forpligtelse at dække afgiften og indberette til Koda, og I afleverer blot et program til arrangøren.

 

Hvad og hvordan gør vi som kor:

Læs grundigt i teksten KODA AFTALE: HVORDAN GØR VI?, som du finder HER.

Og I vil sikkert få en rettesnor for om jeres kor har behov for en aftale og i hvilken form.

Læs vejledning som hjælp ved abonnementstegning for jeres kor HER.

Tvivlsspørgsmål til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (eller evt. direkte til Koda)

IndmeldelseIndmeldelse icon

Meld dig eller dit kor ind i Kor72 og læs mere om kontingent m.v.  

MedlemsfordeleMedlemsinfo icon

Læs om de mange fordele ved at være medlem af Kor72, fx fælles Kodaaftale

Tilskudsmulighederstoettemuligheder icon

Se en liste over de muligheder for støtte, som medlemmer af Kor72 har adgang til 

NyhedsbrevNewsletter icon

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af sidste nyt fra Kor72  

Facebookfacebook icon

Giv vores Facebookside et like og hold dig opdateret på aktiviteterne i Kor72  

KorkaravanenKorkaravanen icon

Læs om de to Kor72-projekter, som er støttet af Nordea Fonden  

Korleder-annonceKorleder icon

Søger dit kor ny korleder? Eller er du korleder der søger kor?

NodekassenNodekassen icon

Find hjælp, links og gode råd om noder her 

Spot on